บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563