บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565