บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางจ้างทำความสะอาดปี61.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-maid kk.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ.pdf