บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562