บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 (1 เดือน)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางแม่บ้าน61 1 เดือน.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ncc 1 m.pdf

ปีงบประมาณ: 2561