บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสาขาภาคเหนือตอนบน

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p-maid ch.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 2 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-maid ch.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf