บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

ประกาศราคากลาง Downlond ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะ Downlond ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563