บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าใช้งาน Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563