บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าใช้ระบบ Cloud Server สำหรับโครงการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าใช้ระบบ Cloud Server สำหรับโครงการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566