บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาโครงการ “Coding for Beter Life : Coding for Fun สนุกคิด พิชิตโค๊ด” ในเขตพื้นที่ภาคกลางและสาขาภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566