บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต “Coding for Better Life” เพื่อกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง :ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566