บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ถอดรหัสโค้ดดิ้ง สู่เกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566