บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding for Better Life ยกระดับทักษะด้าน Coding, AI และทักษะเกี่ยวเนื่อง สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566