บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 17 กรกฎาค 2566

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566