บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนา โครงการ Coding for City Data Developer -The Next Generation of Smart Cities ร่วมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566