บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะดิจิทัล ด้านการ Coding ผ่านกิจกรรม Coding Sport และ E-Sport โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: coding price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re e-sport.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 3 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 3 สิงหาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561