บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและการเรียนรู้ทักษะอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Coding Nation : ระบบ Thai Skill)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 2 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลผู้ชนะ.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน, 2561