บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการจัดการองค์กรภาครัฐ (Coding for Public Organization Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566