บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding ๒ Smart People : โค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สาขาภาคอีสานตอนล่าง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566