บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน

วันที่ประกาศร่าง TOR: 10 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศ: re-eec.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 10 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2562