บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17– 22 มิถุนายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565