บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565