บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานด้านการสื่อสารผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pr social price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re pr online.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561