บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 55 เครื่อง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p023-2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 2 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศ: be023-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 20 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re023-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 20 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศ: an023-2560.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 2 มิถุนายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560