บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 60 เครื่อง

การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 60 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564