บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลาง และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566