บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562