บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 26 เม.ย 62 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ประกาศยกเลิกโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤกษาคม 2562