บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563