บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565