บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-500.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 20 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-น้ำอัจฉริยะIoT.pdf

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน

วันที่ประกาศร่าง TOR: 17 กันยายน 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 20 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 20 กันยายน, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561