บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re po023.pdf

ปีงบประมาณ: 2561