บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: News Clipping price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re news clipping.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: จ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf