บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน

วันที่ประกาศร่าง TOR: 10 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศ: re-news clipping.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 10 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2562