บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างควบคุมงานตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1, 4, 5, 7 และชั้น 8 โดยวิธีคัดเลือกสถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากล

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 8 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 8 มีนาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 8 มีนาคม, 2562