บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 มิถุนายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564