บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : download

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศยกเลิก : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564