บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564