บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563