บริการ
TH
EN
TH
CN

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต"

วันที่: 01/11/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต"
ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการแลกะการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร