บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดกิจกรรม depa Core Value (EQSSS) : Building Successful Team โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-depa core.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-depa core.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 18 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 18 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 18 ธันวาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562