บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม depa Digital Startup Funds Pitching Day ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pitching day price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 7 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 ก.ย 61 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 7 กันยายน 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 7 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 7 กันยายน, 2561