บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า ขอเชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ออกมาเลือกตั้ง เข้าคูหากาคนที่รักและพรรคที่ชอบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ออกมาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งเวลา 08.00 – 17.00 น. เข้าคูหากาคนที่รักและพรรคที่ชอบ

การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง: https://www.ect.go.th/ect_th/video_all.php?cid=5