บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Maker Space development) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: maker space price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: maker space re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 18 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 18 กันยายน, 2561