บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566