บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566