บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน depa-TusHoldings: Bangkok Entrepreneurship Camp

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 16 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 11 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 11 มกราคม, 2562