บริการ
TH
EN
TH
CN

depa กับบทบาทการผลักดัน Startup ไทย เติบโตในตลาดโลก ผ่าน “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น”

depa กับบทบาทการผลักดัน Startup ไทย เติบโตในตลาดโลก ผ่าน “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น”

“สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น “Digital Startup Institute” จัดตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ Startup ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) สร้างศักยภาพ และเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ และต่อยอดการลงทุน (Deal Flow) จนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ