บริการ
TH
EN
TH
CN

depa Funds

depa Funds เงินทุนดีๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัล

เพราะปัจจุบัน เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้พฤติกรรมของผู้คนและสังคมเปลี่ยนไป แทบทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถก้าวตามโลกให้ทัน depa จึงพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมด้วย depa funds เงินทุนดีๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลในทุกมิติของประเทศ