บริการ
TH
EN
TH
CN

Thailand 4 0 เศรษฐกิจดิจิทัล และภารกิจ DEPA Digital Thailand

Thailand 4 0 เศรษฐกิจดิจิทัล และภารกิจ DEPA Digital Thailand

ทำไมต้องไทยแลนด์ 4.0? ทำไมต้องเศรษฐกิจดิจิทัล? พบคำตอบกับ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผ่านรายการ Digital Thailand